Байрлал

Ганнам

Хаяг

강남 나누리병원
서울특별시 강남구 언주로 731

Харилцах утас

Солонгос:+82.1688.9797
Англи:+82.2.6714.9113
Орос:+82.2.6003.9763
Монгол:+82.2.6003.9762

 

Онлайн

Е Мэйл хаяг :
ihc_info@mfnanoori.co.kr (Англи, Монгол)
nanoori@mail.ru (Орос)

 Facebook
Youtube
Instagram

Гансо

Хаяг

강서 나누리병원
서울특별시 강서구 가로공원로 187

Харилцах утас

Солонгос:+82.1688.9797
Англи:+82.2.6714.9113
Орос:+82.2.6003.9763
Монгол:+82.2.6003.9762

 

Онлайн

Е Мэйл хаяг :
ihc_info@mfnanoori.co.kr (Англи, Монгол)
nanoori@mail.ru (Орос)

 Facebook
Youtube
Instagram

Инчон

Хаяг

인천 나누리병원
인천광역시 부평구 장제로 156

Харилцах утас

Солонгос:+82.1688.9797
Англи:+82.2.6714.9113
Орос:+82.2.6003.9763
Монгол:+82.2.6003.9762

 

Онлайн

Е Мэйл хаяг :
ihc_info@mfnanoori.co.kr (Англи, Монгол)
nanoori@mail.ru (Орос)

 Facebook
Youtube
Instagram

Сувон

Хаяг

수원 나누리병원
경기 수원시 영통구 중부대로 295

Харилцах утас

Солонгос:+82.1688.9797
Англи:+82.2.6714.9113
Орос:+82.2.6003.9763
Монгол:+82.2.6003.9762

 

Онлайн

Е Мэйл хаяг :
ihc_info@mfnanoori.co.kr (Англи, Монгол)
nanoori@mail.ru (Орос)

 Facebook
Youtube
Instagram

Жүан

Хаяг

주안 나누리병원
인천광역시 미추홀구 인주대로 485

Харилцах утас

Солонгос:+82.1688.9797
Англи:+82.2.6714.9113
Орос:+82.2.6003.9763
Монгол:+82.2.6003.9762

 

Онлайн

Е Мэйл хаяг :
ihc_info@mfnanoori.co.kr (Англи, Монгол)
nanoori@mail.ru (Орос)

 Facebook
Youtube
Instagram