Үе мөчний төв

Үе мөчний төв

Нанүри эмнэлгийн үе мөчний төв нь хиймэл үе суулгах мэс засал, үе мөчний дурангийн мэс засал зэрэг мэс заслыг бага зүсэлтэт мэс заслын аргаар хийж байгаа бөгөөд бүх төрлийн нөхөн сэргээх эмчилгээг давхар хүрэгдэг.

Нанүри эмнэлгийн ур чадварыг жил болгоны 8000 гаруй амжилттай болгосон мэс заслын үр дүн батлан харуулдаг. Үүний зэрэгцээ мэс заслын бус эмчилгээ нь өвчтөний хурдан эдэгрэлтэнд өндөр үр дүн үзүүлж байна.

Эмичлгээ хийгдэх боломжтой өвчтөн