Нанүри эмнэлэг хөл шагайны клиник

Нанүри эмнэлэг хөл шагайны клиник

Хөлний үе  нь 26 ширхэг яс, 114 ширхэг шөрмөс болон 20 ширхэг булчингаас бүтдэг бөгөөд бидний биеийг тулж байдаг чухал үе юм. Ленорда Давенчи нь хөлийг “masterpiece of engineering.” Буюу инжнерийн бүтээл хэмээн жишсэн байдаг.

Хөлний үений өвчин нь байдлаас шалтгаалан эмчлэх арга нь маш олон төрөл байдаг. Нанүри эмнэлэгийн хөлний үений эмчилгээний клиникийн эмч нар нь сүүлийн үеийн дэвшилтет апрад ашиглан өвчтөний байдалд таарсан эмчилгээ хийж үйлчилж байна.

 

Шагайн үений өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх

Хангалттай өргөн тохирсон гутал өмснө.
Хөлтийн хуруунууд хөдлөх хэмжээний зай заавал хэрэгтэй. Мөн гутал авахдаа аль болох үдээс хойш өмсөж үзхийг санал болгож байна.

Өндөр өсгийтэй гутал өмөсхөөс зайлсхийх.
Аль болох өндөр өсгийтэй гутал өмсөхгүй хөлд эвтэй гутал хэргэлнэ үү. Хэрэв өвдөр өсгийтэй гутал өмсөх бол аль болох 3 см – ээс илүүгүйг өмсөнө.

Хэт өндөр зэрэглэлийн дасгал хийхгүй байх.
Дасгал хийх бол бага багаар зэрэглэлийг нэмэх хэрэгтэй.

Хөлөндөө сунгалт хийх.
Магадгүй ажил дээрээ удаан зогсох бол цаг болгонд хөл болон шилбэний булчиндаа сунгалт хийн суллаж өгөх хэрэгтэй.

Тохиромжтой улавч дэвсэх хэрэгтэй.
Алхах юмуу шогших маратонд гүйх зэрэгтээ тохиромжтой улавч хэрэглэн газраас ирэх доргилтыг багасгана уу. Хатуу газар дээр гүйхээс болгоомжилно уу.