Шагайн үений үрэвсэл

Шагайн үений үрэвсэл

Шагайн үрэвсэл гэж юу вэ?

Шагайн үений үрэвсэл гэж шилбэ болон тавхай хэсгийг холбох шагайн үений зөөлөн эд элэгдэх юм уу урагдах үед үүсдэг. Эм уух, физик эмчилгээ болон бусад мэс заслын бус эмчилгээг хөнгөн өвдөлтийг арилгах магадлалтай. Гэвч хүчтэй өвдөлттэй үед мэс заслын эмчлгээ хэрэгтэй байх тохиолдол байдаг.

Хиймэл үе суулгах мэс засал

Хиймэл үе суулгах мэс засал нь элэгдэж гэмтсэн шагайн үеийг хиймэл үеэр орлуулан өвдөлтийг алга болгон шагайн үений хөдөлгөөний сэргээдэг эмчилгээ юм. Мэс засал нь өвчтөний энгийн амьдарлын үед шагайны өвдөлтийг бага мэдэрхээр болгож шагайны үений чадварыг сэргээхэд дөхөм болдог.