Шагайн шөрмөсний үрэвсэл

Шагайн шөрмөсний үрэвсэл

Шагайн шөрмөсний үрэвсэл гэдэг нь?

Шагайн шөрмөсний үрэвсэл нь шагайгаар хазгай гишгэн ачаалал очход үеийг тогтоон барьж буй нэг болон түүнээс олон тооны шөрмөс гэмтсэн нөхцөлд элбэг тохиолддог өвчин юм. Хөнгөн байгаа нөхцөлд энгийн эмчилгээгээр зохьцуулах боломжтой боловч хүндэрсэн нөхцөлд мэс заслын эмчилгээ хийх магадлалтай.

Шагайны дурангийн мэс засал

Шагайны дурангийн мэс засал нь гэмтсэн шагайны үений зөөлөн эд юм уу үений доторхи бусад эдэд үений тусгай дурантай апрадаар шалган цэврэлгээ эмчилгээ хийдэг бага зүсэлтэт эмчилгээний арга юм. Мэс заслын үед дэлгэцээр гарах дүрсийг үе мөчний мэрэгжилийн эмч харангаа эмчилгээ хийх боломжтой.