Мөрний өвчтөн

Мөрний өвчтөн

Мөрний гол өвчнин

Calcific Tendonitis Шохойжилтоос үүдэлтэй шөрмөсний үрэвсэл
Шохойжилтоос үүдэлтэй шөрмөсний үрэвсэл нь шохойжсон эд шөрмөсний дотор талд бөөгнөрөл үүсгэн мөрөнд өвдөлт үүсгэхийг хэлдэг.

Архаг мөрний мултрал
Архаг мөрний мултрал нь мөрний толгой аяганаасаа мултарсан үед үүсдэг. Энэ нь ихэвчлэн хэт их хэрэглээ болон гэмтэлээс үүдэн үүсдэг. Нэг удаа мултарсан мөрний үе нь ахин мултрах маш их магадлалтай болдог.

Мөрний үрэвсэл
Мөрний үрэвсэл гэдэг нь  үрэвсэл юм уу өөрчлөлтийг илэрхийл бөгөөд мөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдах өвдөлт үүсдэг.

Мөрний өвчнийг эмчлэх

Тарианы эмчилгээ
ЭХО апрад ашиглан өвдөлт үүсгэж байгаа мэдрэлийн байрлалыг олж тариа тарьна.

Хөдөлгөөнт дасгалын эмчилгээ
Хөнгөн хэлбэрийн мөрний асуудалтай өвчтөний хувьд хөдөлгөөнт дасгалын эмчилгээ нь хүндэрхээс сэргийлхэд дөхөм болдог.

Авиа долгионы апрадны эмчилгээ
Авиа долгионы апрадны эмчилгээ нь өвдөлттэй хэсэгт хүчтэй авиа долгион нөлөөлөн өвдөлтийг багасгадаг.