Мөрний хөлдүүс өвчин (Adhesive Capsulitis)

Мөрний хөлдүүс өвчин (Adhesive Capsulitis)

Мөрний хөлдүүс өвчин нь мөрний хөдөлгөөн өвдөлтөөс үүдэн хөшдөг өвчин юм. Мөрний хөлдүүс өвчин цаг өнгөрөх тусам шинж тэмдэг алга болох бус даамжирах тохиолдол элбэг байдаг. Бүрэн эдгээхийн тулд 1-3 жил шаардлагатай болдог.

Мөрний хөлдүүс өвчин үүсэгдэг шалтгаан нь юу байдаг вэ?

• Мөрний хөлдүүс өвчинтэй хамааралтайгаар мөрний үрэлээс үүдэлтэй сендром, нас ахилтаас үүдэлтэй үений үрэвсэл, 2 толгойт булчингийн үрэвсэл. Нас ахилтаас үүдэлтэй үений үрэвсэл, гэх мэт байдаг
• Хөдөлгөөний дутагдал
• Хөдөлгөөнгүй байдал
• Чихрийн шижин болон бамбай булчирхайн өвчин
• 40-с дээш насныхан
• Эрэгтэйчүүдээс илүү эмэгтэйчүүдэд

Ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ?

Гараа хойш нь эргүүлэх хөдөлгөөн юм уу гараа өргөх хөдөлгөөн илт мэдрэгдхээр хэцүү болдог. Улмаар мөр улам хөдөлгөөн багатай хөшинг болж хөдөлгөөн хязгаарлагдна. Шинж тэмдэг хүндэрсэнээр хөнгөн хүрхэд хүчтэй өвдөлтийг мэдэрдэг.

Ямар эмчилгээ хийгддэг вэ?

• Яг 21-28 хоног хөдөлгөөнт эмчилгээ физик эмчилгээ дасгал
• Өвдөлт болон хавдарыг багасгахын тулд стеройдны хольцгүй болон хольцтой тарианы эмчилгээ
• Чихрийн шижин юм уу гэмтэлтэй өвчтөн мөрний хөлдүүс өвчтөнд үе мөчний дуран ашиглан наалдац үүссэн эдийг арилган хөшсөн хэсгийг уян хөдөлгөөнтэй болгож өгдөг.