Мэс заслын бус эмчилгээний төв

Мэс заслын бус эмчилгээний төв

Нанүри эмнэлгийн мэс заслын бус эмчилгээний төв нь системчлэгдсэн нөхөн сэргээх эмчилгээгээр дамжуулан үр дүнтэй өвдөлтийн эсрэг эмчилгээг хийж байна. Нанүри эмнэлгийн мэс заслын бус эмчилгээний төв нь системчлэгдсэн нөхөн сэргээх эмчилгээгээр дамжуулан үр дүнтэй өвдөлтийн эсрэг эмчилгээг хийж байна. Мөн мэс заслын бус эмчилгээний төвөөс нуруу үе мөчний эмчилгээний үр дүнг сайжруулхын тулд Байодекс гэх мэт дэвшилтэт апрадыг нэвтрүүлэн хэрэглэж байна.

Бусад