Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлт

Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлт

Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлт нь гел хэлбэрийн нурууны диск бэртэн мэдрэлийн ёзоорыг хөндсөнөөр илэрнэ.

Дүскний цүлхийлт нь нурууны альч хэсгээс үүсэх магадлалтай боловч бүсэлхий нурууны хэсэгт их үүсдэг. Бүсэлхий нурууны дискний цүлхйлт нь бүсэлхий нурууны өвдөлт хамгийн элбэг тохиох шинж тэмдэг юм. Энэ шинж тэмдэгээс үүдэн бөгсөн бие хөлрүү өвдөлт үүсэх магадлал байдаг.

Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлтийн үндсэн шинж тэмдэг

• Нуруунаас эхлээд хоёр хөл дагаж хурц өвдөлт мэдрэгдэнэ.
• Бүсэлхийнээс доош хүч суларна
• Хөл болон хөлийн улруу бадайрах болон жирс жирс хийш хатгана

Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлт үүсэх шалтгаан

• Хүнд зүйл өргөхдөө хөлний хүчээр бус нурууны хүчээр өрөгдөг бол
• Хэт хүнд жинтэй бол нуруу болон дикэнд илүү ачаалал очно.
• Бөхийх, өргөх, хазайх зэрэг нуруунд ачаалал очих хөдөлгөөнийг олон давтан хийх бол дискэнд муугаар нөлөөлнө
• Удаан хугацаанд суух бол бүсэлхий нуруунд ачаалал өгнө
• Тамхи татах нь хүчил төрөгчийн хангамжыг бууруулдаг бөгөөд дискний өөрчлөлт үүсэгдэг

Бүсэлхий нурууны дискний цүлхийлтний эмчилгээ

Микроскоф дурангийн цүлхийсэн диск авах мэс засал

Дурангийн аргаар хийгдэх дискний мэс засал