Хүзүүний өвчин

Хүзүүний өвчин

Хүзүүний өвчин нь өвчтөний өдөр тутмын амьдралд олон төрлийн нөлөө үзүүлж улмаар хязгаарлах үүсгэхч магадлалтай. Хүзүүний дискний цүлхийлт нь хамгийн элбэг өвчин юм. Нанүри эмнэлэгт олон төрлийн хүзүүний өвчинг эмчлэх мэс заслын болон мэс заслын бус эмчилгээг хүргэж байна.

Хүзүүний диск цүхийлт

Хүзүүний дискний цүлхийлт нь хүзүүнд байдаг гел шиг диск бэртэж эсвэл мэдрэлийн ёзоорыг дарсанаар үүсдэг. Хүзүү нь 7 ширхэг хүзүүний яснаас үүсдэг бөгөөд яс болгоны завсар диск байралдаг. Диск нь гер шиг бүтэцтэй бөгөөд хүзүүнд ирэх доргилт ачааллыг шингээн холбох үүрэг гүйцэтгэн хүзүүг хөдлөх боломжоор хангаж байдаг. Хүзүүний дискний цүлхийлт нь бүрхүүл хальсаа цоолон гарсанаар үүсдэг.

Хүзүүний диск цүлхийлтийн үндсэн шинж тэмдэг

• Хүзүү, мөр болон гарны өвдөлт
• Гар зарим хэзсгээрээ мэдээ алдах шинж тэмдэг
• Бичиг бичих болон юм барьхад хуруу хүчгүй байх юм уу хэсэгчилсэн мэдээ алдалт
• Цээж хэсэг дээд хэсгээр хүчгүй болох
• Алхах болон шатаар буухад хөл чичрэх
• Толгойгоо хажуу тийш эргүүлхэд өвдөлт мэдрэх

Хүзүүний дискний цүлхийлтийн

Хүзүүний дискний цүлхийлт нь хүзүү, мөр, гарны өвдөлт болон мэдээ алдалт үүсэгдэг. Магадгүй өвдөлт нь хүчтэй биш бол өвдөлтөө зохьцуулах физик эмчилгээ болон мэс заслын бус эмчилгээ хийлгэх боломжтой.

• Дурангийн аргаар мэдрэлийн суваг өргөсгөх мэс засал/
• Хиймэл диск суулгах мэс засал

Хүзүүний өвчин үүсэгдэг шалтгаан

• Өндөр дэр дэрлэх
• Сууж ажлахдаа бөхийх
• Хүзүүгээрээ урагшаа сунсан байрлал
• Хүнд жингээс үүдэлтэй буруу байрлал
• Эвгүй гутал өмсөх
• Гэмтэлээс үүдэлтэй хүзүүний бэртэл
• Шанаагаа тулсан байрлал
• Доош харж унтах байрлал