Нанүри эмнэлэг

БНСУ-ын засгын газрын гэрчилгээ

Гэрчилгээ

БНСУ-ын ЭМЯ-наас өвчтөнд аюулгүй эрүүл мэндийн үйлчилгээний гэрчилгээ авсан.

Тодорхойлолт

Нанүри эмнэлэг нь ЭМ-ийн судалгаа шинжилгээний материалын нягт шалгалтыг давж Нуруу нугас үе мөчний нарий мэргэшсэн эмнэлгээ ЭМЯ-наас тодорхойлогдов.

Нанүри эмнэлэг

Ганнам

Ганнам Нанүри эмнэлэг нь 2003 онд Сөүл, Ганнам дүүргийн төв хэсэгт байгуулагдсан. Энэ бүсд олон нийтийн байгууллага, безнис апартмент, мөнгө санхүүгийн байгууллага болон өндөр зэрэглэлийн байгууллагуудын байралдаг бүс юм.

Инчон

Инчон Нанүри эмнэлэг нь 2008 онд байгуулагдсан. Эмнэлгийн байршуулсан Инчон хотын Бүфёон дүүрэг нь зах болон дэлгүүр төвлөрсөн худалдааны төв хэсэг юм.

Гансо

Гансо Нанүри эмнэлэг нь 2009 онд байгуулагдсан. Эмнэлэг нь Гансо гэж дуудагдах Сөүл хотын зүүн урд хэсэгт байрлаад байна.

Сувон

Сувон Нанүри эмнэлэг нь 2019 онд байгуулагдсан бөгөөд үйлдвэр албан байгууллагуудын төвлөрсөн Сувон хотод байрлаад байна.

Жүан

Жүан Нанүри эмнэлэг нь 2015онд байгуулагдсан. Инчон хотын Жүан дүүрэгт байрладаг бөгөөд тус газар нь Инчон хотын хамгийн их хүн ам оршин суудаг хэсэг юм.

Шанхай

Шанхай Нанүри эмнэлэг нь БНСУ-ын эмнэлэг БНХАУ-ын Шанхай хотод бие даан үйлчилгээгээ явуулж буй анхны газар юм. Шанхай Нанүри эмнэлэг нь 2018он Хунчао (Hongqiao) – ийн CBD(безнис бүс нутаг)-т байрлаад байна.

Бидний замнал

Байгуулагдсан он

Байгуулагдсан он

2003он 2 сар Ганнам Нанүри эмнэлэг байгуулагдав
2008 он 11 сар Инчон Нанүири эмнэлэг байгуулагдав
2009 он 11 сар Гансо Нанүри эмнэлэг байгуулагдав
2013 он 6 сар Сувон Нанүри эмнэлэг байгуулагдав
2015 он 2 сар МУ-ын 3-р нэгдсэн эмнэлэгт Нанүри нөхөн сэргээх эмчилгээний төв байгуулав
2015 он 12 сар Жүан Нанүри эмнэлэг байгуулав
2015 он 12 сар Сувон Нанүри бага зүсэлтэт мэс заслын төвийг байгуулав
2018 он 11 сар Шанхай Нанүри эмнэлэг байгуулагдав
2020 он 3 сар Дубай ESH-Нанүи нуруу үе мөчний клиникийг байгуулав

Гэрчилгээ & Тодорхойлолт

Гэрчилгээ & Тодорхойлолт

2011 он 12 сар Ганнам Нанүри эмнэлэг ЭМЯ-наас эмнэлгийн баталгаад эмнэлгийн байгууллагаар тодорхойлогдов
2011 он 12 сар Ганнам, Инчон Нанүри эмнэлгүүд ЭМЯ-наас мэргэшсэн эмнэлгээр тодорхойлогдов
2012 он 2 сар Инчоны Нанүри эмнэлэг
2013 он 11 сар Хоол хүнс эм эмчилгээний бүтээгдхүүний аюулгүй байдлын газраас судалгааны төвөөр тодорхойлогдов (MFDS)
2014 он 6 сар Сувон Нанүри эмнэлэг ЭМЯ-наас баталгаат эмнэлгийн байгууллагаар тодорхойлогдов
2015 он 1 сар Ганнам, Инчоны Нанүри эмнэлэг ЭМЯ-наас нуруу үе мөчний мэргэшсэн эмнэлгээр тодорхойлогдов
2015 он 12 сар Ганнам, Инчоны Нанүри эмнэлэг ЭМЯ-наас баталгаат эмнэлгийн байгууллагаар тодорхойлогдов
2016 он 3 сар Сувон Нанүри эмнэлэг ОУ-ын нурууны эмчилгээний сургалтын төв бож тодорхойлогдов
2017 он 8 сар Жүан ЭМЯ-наас баталгаат эмнэлгийн байгууллагаар тодорхойлогдов
2018 он 1 сар Ганнам Инчон Сувоны Нанүри эмнэлгүүд ЭМЯ-наас нуруу үе мөчний мэргэшсэн эмнэлгээр тодорхойлогдов

Хамтран ажилдаг байгууллага

Хамтран ажилдаг байгууллага

2005 10 сар АНУ-ын Стэнфордын их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав
2014 он 6 сар МУ-ын 3-р нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав
2018 он 2 сар АНЭ улсын Рашид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав
2019 он 5 сар Шанхайн Нанүри эмнэлэг Чинхуа ахмадын асран хамгаалах төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав
2020 он 3 сар Эмират мэргэшсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулав

Анхаарал хандуулах агуулга

Анхаарал хандуулах агуулга

2012 он 1 сар хайраа хуваалцсан Нанүри тусламжын үйл ажилгааг эхлүүлэв
2012 он 2 сар БНСУ-ын Жусон сонингоос иргэдийн хайр хүртсэн эмнэлэгээр шалгарав
2016 он 6 сар NAVI ОУ-ын сургалтын програмыг эхлүүлэв