Эмнэлгийн ажилтнууд

Эмнэлгийн ажилтнууд

Жан Ил Тэ

Үүсгэн байгуулагч

Док. И Гуан Ёол

Ганнам Нанүри эмнэлгийн дарга үе мөчний тасаг

Док. Им Жэ Хёон эмнэлгийн дарга

эмнэлгийн дарга
Ганнам Нанүри эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

Док. Ким Хёон Сон (Harrison)

эмнэлгийн дарга
Ганнам Нанүри эмнэлэг нуруу мэдрэлийн

Док. Бэ Жон Шиг

Гансо Нанүри эмнэлгийн дарга нуруу мэдрэлийн төв

신성룡

эмнэлгийн дарга
강서 관절센터

Док Гим Жин Үг (Alex)

Инчон Нанүри эмнэлгийн дарга нуруу мэдрэлийн төв

Док. Ан Ёон Жү

эмнэлгийн дарга
Инчон Нанүри эмнэлэг эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

Док. И Жүн Ху (Luke)

орлогч дарга
Нанүри эмнэлэг эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

Док. Пи Юун Хүн

Жүан Нанүри эмнэлгийн дарга нуруу мэдрэлийн төв

Док. Мин Жүн Хун

эмнэлгийн дарга
Жүан Нанүри эмнэлэг эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

Док. И Чан Үг

орлогч дарга
Жүан Нанүри эмнэлэг үе мөчний төв

Док. Ким Ги Жүн

Сувон Нанүри эмнэлгийн дарга нуруу мэдрэлийн төв

Док. Жан Жи Сү

эмнэлгийн дарга
Сувон Нанүри эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

공병준

эмнэлгийн дарга
Сувон Нанүри эмнэлэг нуруу мэдрэлийн төв

Док. Нам Шин Ү

орлогч дарга
Сувон Нанүри эмнэлэг