Privacy Policy MN

Хувь хүний мэдээлэлийг нууцлах арга барил

Нанүри эмнэлэг нь өвчтөний хувийн мэдээллийг маш чухал авч үздэг. Харилцагчийн өгсөн хувийн мэдээлэлийг хадгалхын тулд дараахитай адил дүрмийг баримтлан хэрэгжүүлдэг.

Нанүри эмнэлэг дараахи зорилгоор таны мэдээллийг цуглуулдаг:

  1. ЭМ-ийн оншилгоо болон эмчилгээ
  2. Утас болон мсж ашиглан өшөө илүү үйлчилгээ үзүүлэх
  3. Даатгалтай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх
  4. Шинжилгээ болон шинжилгээний дүнг нягтлах
  5. Үйлчилгээ болон харилцаатай холбоотой асуудалыг шийдвэрлэх
  6. Сургалт болон дадлагатай холбоотой судалгаанд

 

Нанүри эмнэлэг нь урт хугацааны турш олон төрлийн мэдээлэлийг хадгалж байдаг:

  1. ЭМ-ийн тэмдгэлгээ нь ЭМ-ийн хуулийн дагуу хадгалагдаж байдаг
  2. Бусад хувийн мэдээлэлтэй холбоотойгоор хуулийн дагуу хадгалагдаж байна

 

Мэдээлэлийг хуваалцах:

Та өөрийн хувийн мэдээлэлийг хуваалцахыг зөвшөөрөөгүй бол таны хувийн мэдээлэлийг гуравдагч этгээдэд хүргэж ил гаргахгүй.

Нанүри эмнэлгийн вэбсайт нь хэрэглэгчийн нэвтэрсэн мэдээлэлийг хадгалдаг бөгөөд мэдээлэлийг хадгалах болон хадгалахгүй байх талаар сайтад тохиргоо хийх боломжтой.

Нанүри эмнэлэг нь хэрэглэгчийн мэдээлэл хамгаалах аргадаа байнга сайжруулалт хийдэг ба энэ нь урдны хэргэлсэн өөрийн мэдээлэлээ солих бүрд хэрэглэгднэ.

Мэйл болон асуулт илгээн, санал хүсэлт зэргээр өөр аргаар илгээсэн мэдээлэл нь Нанүри эмнэлгийн нууц биш болно. Улмаар тухайн мэдээлэл нь тус эмнэлгээс нууцлах нууц биш бөгөөд бид хамгаалах үүрэггүй болно. Нанүри эмнэлэг нь ийм мэдээлэлийг марктенг болон бусад зорилгоор ашиглах боломжтой.