Treatments MN

Нанүри эмнэлгийн физик эмчилгээний төв

Нанүри эмнэлэг нь өвчтөн болгоны нас, биеийн байдал, өвчтөний хүсэлтийг харгалзан ‘Тохируулсан’эмчилгээг хийж байна. Манай дасгал эмчилгээний арга нь бага зүсэлтэт эмчилгээний аргаас эхлэн олон төрлийн эмчилгээнд тохирсон эмчилгээг хийж байна. Нуруу мэдрэлийн төв, Үе мөчний төв мэс заслын бус эмчлгээний төв болон дотрын тасаг зэрэг Нанүри эмнэлгийн эмчилгээний төвүүд нь тухайн өвчтөнд тохирсон тусгай эмчилгээг хүрэгхийн тулд үргэлж хичээн ажиллаж байна.

“One-Stop” эмчилгээ

Нанүри эмнэлэг нь оншилгоо, мэргэжлийн эмчийн зөвөлгөө, мэс заслын болон мэс заслын бус эмчилгээ зэргийн үйлчилгээг үйлчлүүлсэн өдрөө шууд авах боломжтой “One-Stop” үйлчилгээг үзүүлж байна.