Мэс заслын бус эмчилгээ

Мэс заслын бус эмчилгээ

Нанүри эмнэлэгийн мэс заслын бус эмчилгээний төв нь үр дүнтэй өвдөлтийн эсрэг эмчилгээ ба системтэй нөхөн сэргээх эмчилгээг хүргэж байна

Системтэй нөхөн сэргээх эмчилгээ

Нанүри эмнэлэг нь дасгал хөдөлгөөнт эмчилгээ болон нөхөн сэргээх физик эмчилгээг хамтад нь хийнэ

Өвчтөнд тохируулсан өвдөлтийн эсрэг эмчилгээ

Мэс заслын эмчилгээтэй хамт өвчтөнд тохируулсан өвдөлтийн эсрэг эмчилгээ, нөхөн сэргээх эмчилгээгээр эдэгрэлтэнд туслаж байна.

Хөдөлгөөнт эмчилгээ

Хөдөлгөөнт эмчилгээ нь ясны ойр орчимын булчинг чангалж өгдөг бөгөөд нуруу болон үе мөчний өвчинг эмчилнэ. Дасгал хөдөлгөөний үед ашиглах булчинг чангалж тэнцвэрийг сайжруулхын хамт үе болон нурууны уян байдлыг нэмэгдүүлнэ.

физик эмчилгээ

Физик эмчилгээ нь халуун, гэрэл, тог болон дасгал хөдөлгөөнөөр дамжуулан өвчөнг эдэгхэд тус дэм болдог эмчилгээ юм. Мэс засал хийлгэх боломжгүй өвчөний хувьд тарианы эмчилгээ болон халуун долгионоор эмчлэх эмчилгээ хийлгэх боломжтой юм.

Нанүри эмнэлэгийн мэс заслын бус эмчилгээний төв нь BIODEX – тай адил сүүлийн үеийн физик эмчилгээний апрадыг нэвтрүүлэн үе болон нурууны эмчилгээнд ашиглаж байна

Эмчилгээ