Хөдөлгөөнт эмчилгээ

Хөдөлгөөнт эмчилгээ

Хөдөлгөөнт дасгалын эмчилгээ нь ясны ойр орчимын булчинг сайжруулдаг бөгөөд үйлдэлийг нь сэргээж өгдөг эмчилгээний арга бөгөөд нуруу үе мөчний өвчинг багасгадаг. Өвчтөн нь өөрийн булчинг ашиглан дасгал хийх бөгөөд булчин, тэнцвэр болон үений хөдлөх чадамжтай хэмжээг нэмэгдүүлдэг байна.

Нурууны нөхөн сэргээх дасгалын эмчилгээ MEDX

MEDX нь сүүлийн үеийн нөхөн сэргээх эмчилгээний машин бөгөөд архаг нурууны өвчтэй хүний эмчилгээнд тус дөхөм болдог. Өвчтөн нь энэ эмчилгээгээр нурууны булчингаа сайжруулах боломжтой.

Үений нөхөн сэргээх хөдөлгөөнт эмлчилгээ BIODEX

BIODEX нь сүүлийн үеийн нөхөн сэргээх эмчилгээний машин бөгөөд олон төрлийн үений өвдөлтийг шинжлэх болон ялгаж өгдөг бөгөөд үений булчингийн чадварыг сайжруулан өвдөлтийг эмчилдэг эмчилгээний арга юм.