Тарианы эмчилгээ

Тарианы эмчилгээ

Medial Branch Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тариа

Branch Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тарианы эмчилгээ гэж юу вэ?

Мэдрэлийн захын салаанд эм тарьж эмчилдэг арга юм. Аюулгүй үр дүнтэй эмчилгээ бөгөөд эмч C-ARM апрад ашиглан өвдөлт үүсгэж байгаа хэсэгт оновчтой эм тарьна

Medial Branch Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тарианы эмчилгээ

Үрэвсэл юм уу өөр бусад зүйл мэдрэлийн салаалсан ёзоорын ойролцоогоос хөндөн өвдөлт үүсэгвэл хийгддэг эмчилгээ юм. Салаалсан мэдрэлийн ёзоорын ойролцоо судасны нягтаршил хэвийн хэмжээнээс их бол цусны эргэлтэнд нөлөөлөх юм уу хүчилтөрөгч дутагдах зарим үед хэсэгчилсэн цус багадалт үүсэгдэг бөгөөд ийм үед мөн адил Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тарианы эмчилгээг хийж болно. Дээрхи бүх тохиолдол нь өвчтөнд хөл болон нурууны өвдөлт үүсгэх магадлалтай

Ийм өвчтөний хувьд Block буюу мэдрэлийн тариа нь хамгийн үр дүнтэй эмчилгээ болж өгдөг. C-Arm ашиглан өвдөлтийг үүсгэж байгаа мэдрэлийг оновчтой олох боломжтой байдаг

c-arm을 이용한 신경가지 치료

Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тарианы эмчилгээний сайн тал

• Эмчилгээнд 5 мин орчим богино хугацаа ордог
• Мэс ажилбарын үед эвгүй мэдрэмж болон өвдөлт бага байдаг
• Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагагүй
• Шууд эргээд хэвийн амьдралдаа орох боломжтой
• Эмчилгээний дараа шууд үр дүнг мэдрэх боломжтой

Захын мэдрэлийн ёзоорын орчимд тариа тарих

Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тарианы эмчилгээний анхаарах зүйл

• Жирэмсэн юм уу жирэмслэх төлвөлгөөтэй өвчтөн эмчид эрт мэдэгднэ үү

Нанүри эмнэлгийн Block буюу захын мэдрэлийн ёзоорын тариа

• Маш үр дүнтэй
• Физик эмчилгээтэй хамт хийдэг тул үр дүнг өндөр гаргах боломжтой.
• Мэс заслын дараа шууд алхах боломжтой бөгөөд өвдөлт багасхыг мэдрэх боломжтой.

Нанүри эмнэлэгийн Block буюу мэдрэлийн тариа нь амжилттай болсон өндөр хувь болон өвчтөний сэтгэл ханамжтай байдал нь бусдаас давуу юм


Тарианы эмчилгээ

(epidural block)Төв мэдрэлийн бүрхүүл хальсны гадуурхи мэдрэлийн тариа

Төв мэдрэлийн бүрхүүл хальсны гадуурхи мэдрэлийн тариа нь үрэвсэлийн эсрэг эмийг нуруунд мэдрэлийн бүрхүүл хальсны орчимд хийгдэх эмийн эмчилгээний арга юм. Эмч C-ARM апрад ашиглан тарих газраа оновчтой олсоны дараа эмээ тарьна. Богино хугацаанд хийгдэж болох эмчилгээний хувьд өвчтөний сэтгэл ханамж мөн өндөр байдаг. Өвчтөн хүчтэй өвдөлттэй байгаа юм уу энгийн амьдралдаа саад учруулах хэмжээний өвдөлттэй үед мэс заслын эмчилгээ илүү үр дүнтэй байх магадлалтай.

Төв мэдрэлийн бүрхүүл хальсны гадуурхи мэдрэлийн тариа