Хүзүүнд хиймэл диск суулгах мэс засал

Хүзүүнд хиймэл диск суулгах мэс засал

Хүзүүнд хиймэл диск суулгах мэс засал гэж юу вэ?

Хүзүүнд хиймэл диск суулгах мэс засал нь өөрчлөлт орсон юм уу гэмтсэн дискийг орлуулан хиймэл дискээр солих үүгээр дамжуулан өвдөлтийг багасган дискний үүргийг сэргээх мэс засал юм.

Дэвшилтэт хүзүүнд хиймэл диск суулгах мэс засал

• Хурдан эдгэлт
• Хүзүүний хөдөлгөөнийг сэргээснээр залгаа үенд нөлөөлхөөс урдчилан сэргийлэх
• Өдөр тутмын амьдарлын амар амгалан байдал
• Хамгаалалтын хүзүүвч зүүх богино хугацаа

Хүзүүнд хиймэл диск суулгахын өмнө

Хүзүүнд хиймэл диск суулгасны дараа