Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засал

Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засал

Шилбэнийтолгойнзүсэлтэтмэсзасал гэж юу вэ?

Өвдөгний үеийг ахин шинэ байрлалд оруулдаг мэс засал юм. Өвдөг нь гадагшаа мурийж дугуй хэлбэртэй блсон үед хийдэг эмчилгээний арга бөгөөд дотор талд төвлөрсөн хүндийн төвийг гадар талруу шилжүүлж өвдөгний дотор талд ирэх өвдөлтийг багасгаж үений нас ахилтаас үүдэлтэй үрэвсэлийг удаашруулдаг мэс засал юм.

Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засал хийлгэх шалтгаан

• Хиймэл үе суулгах мэс засал хийлгээгүй байсанч өөрчлөлт орсон үеийг эмчилж өвдөлтийг багасгадаг эмчилгээний арга юм.
• Өвдгөнд ирэх хүндийн төвийг өөрчлөн өвдөгний өвдөлт болон өөрчлөлтөөс сэргийлнэ.
• Майга хөлнийг эмчилсэнээр гоо сайхны эмчилгээний үр дүнг үзүүлнэ.
• Өвдөгний майга байдал ноцтой болсон нөхцөлд нас ахилтаас үүдэлтэй өөрчлөлт болон үрэвсэл үүсэх магадлалтай бөгөөд Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засал хийснээр хамгаалах болон урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Майга хөл(o хэлбэр болох х хэлбэр)ний шалтгаан нь юу вэ?

Х хэлбэр нь буруу байрлал болон буруу амьдарлын дадал зуршил хөлөө ачих, буруу алхах зуршил мөн удаан хугацааны турш өндөр өсгийтэй гутал өмсөх зэрэг буруу дадалаас үүдэн сүүлд шинээр үүсэж илрэх магадлалтай байдаг.

Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засал

Үений эмчилгээ болон шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс заслаар дамжуулан үр дүнг сайжруулах

• Залуу хөдөлгөөнтэй хүнд зориулагдсан үр дүнтэй эмчилгээний арга
• Үений үрэвсэл болон хагас саран мөгөөрсөн эдийн гэмтэлийг үр дүнтэй эмчлэх арга
• Үений үрэвсэлийг удаашруулах эмчилгээний арга
• Хиймэлүесуулгахмэсзасал хийх хугацааг удаашруулах эмчилгээний арга

Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засалын арга

Шилбэнийтолгойнзүсэлтэтмэсзасал нь шилбэний толгойн ясанд хэсэгчилсэн зүсэлт хийж хөлний дотор талд ирсэн хүндийн төвийг өөрчилж шинжилж өгдөг бөгөөд зүсэлттэй хэсэгтээ хиймэл яс суулгаж өгдөг мэс засал юм.

О хөлний өөрөө оношлох арга

Хөлийн шагайгаа нийлүүлэн тэгш зогосно. Энэ үед хоёр өвдөгний өвдөгний хооронд зайих гарч 2 өвдөг урагшаа биш дотогшоо чигэлсэн байвал О хэлбэрийн майга хөл байх магалалтай.

Шилбэний толгойн зүсэлтэт мэс засалын өмнө ба дараа

Мэс заслын дараа

Мэс заслын дараа муудсан өвдөгний булчин болон мэс заслын хэсгийг сайжруулхын тулд нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй. Өвчтөн нь мэс заслын дараа 14-28 хоног таяг тулах хэрэгтэй.

Үений хөдөлгөөнийг хэвийн хэмжээнд аваачих болон спортын үйл хөдөлгөөн хийх хэмжээнд очих нь нөхөн сэргээх эмчилгээний зорилго юм.

Мэс заслын үр дүн

Мэс заслын дараа биеийн жин өвдгөнд тархан ачаалал үүсгэснээр өвдөлтгүй болж өвдөгний үрэвсэлнээс урьдчилан сэргийлнэ. О Х хөл тэгширсэнээр өндөр болох болон гоо сайхны үр дүнг давхар авах боломжтой

Майга хөлтэй болхоос урьдчилан сэргийлэх дадал зуршил

• Хөлөө ачиж суухгүй байх
• Өндөр өсгийтэй гутал өмсөж удаан алхах болон зогсохгүй байх
• Зөв байрлалтай байж хэвших