Бага зүсэлтэт нурууны мэс засал

Бага зүсэлтэт нурууны мэс засал

Нанүри эмнэлэг нь ОУ-ын конпронсоор дамжуулж бага зүсэлтэт мэс заслын талаархи мэргэжлийн чадварын хүрээнд олон орны хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдөөд байна.

Нанүри эмнэлгийн бага зүсэлтэт мэс засал

• Мэс заслын богино хугацаа
• Хурдан эдэгрэлт
• Эмнэлэгт хэвтэх богино хугацаа
•Өдөр тутмын амьдарлын чадамжын ялгаа

• Маш бага хэмжээний сорив
• Мэдэгдэм хэмжээний өвчин намдалт
• Өндөр хэмжээний Нанүри эмнэлгийн амжилттай болгосон хувь
• Зөв цэх болсоноор гоо сайхны үзэмж