Дурангийн аргаар цүлхийсэн диск авах мэс засал

Дурангийн аргаар цүлхийсэн диск авах мэс засал

Дурангийн аргаар цүлхийсэн диск авах мэс засал гэж?

Дуран ашиглан өвчин үүсгэж байгаа хэсгийг томруулан харангаа цүхийсэн дискийг лазер эсвэл халуун долгион ашиглан авах мэс засал юм. Энэ аргын хувьд нэвтрэхдээ ойр орчимын яс болон бусад эдийг огт хөндөх шаардлагагүй тул аюулгүй оновчтой болно. Мөн тухайн хэсэгт мэдээ алдуулалт хийдэг тул эмчилгээ богино хугацаанд болж эдгэрэлт хурдан байдаг.

Нанүри эмнэлэгийн дурангийн мэс засал

• Өндөр настай өвчтөнд ч аюулгүй
• Маш бага зүсэлт
• Ойр орчимын эд эсийн гэмтэл бага
• Нурууны хэрэглээг уртасгадаг
• Хурдан эдэгрэлт
• Хэвтэн эмчлүүлхэд халдвараас үүдсэн аюул бага

Дурангийн аргаар хийгдэх дискний мэс засал

Дурангийн аргаар хийгдэх дискний мэс засалын урд

Дурангийн аргаар хийгдэх дискний мэс засалын дараа