Тухайн өдөр энгийн амьдралдаа орох боломжтой

Тухайн өдөр энгийн амьдралдаа орох боломжтой

Микроскоф дурангийн аргаар даралт багасгах мэс засал нь микроскоф дурангаар харангаа нурууны мэдрэлийн сувгийг өргөсгөж өгөх мэс засал юм. Ийм Микроскоф дурангийн аргаар даралт багасгах мэс засал нь хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалтаар хийх боломжтой бөгөөд 2 см орчим зүсэлт хийдэг тул шарх бага эдгэлт хурдан байдаг.

Тухайн өдөр энгийн амьдралдаа орох боломжтой