Нурууны бэхэлгээт мэс засал

Нурууны бэхэлгээт мэс засал

Нурууны бэхэлгээт мэс засал гэж юу вэ?

Нурууныбэхэлгээтмэсзасалньхоёроосилүү нурууны үеийг нийлүүлэх мэс засал юм. Нурууны бэхэлгээ нь нурууг аюулгүй болгож нурууны ойр орчимын мэдрэл болон булчин шөрмөсний хөдөлгөөнийг аюулгүй болгодог. Улмаар нурууны хэт хөдөлгөөнтэй байдлаас үүдэлтэй нурууны өвдөлтийг арилгах хамгийн оновчтой эмчилгээний арга болдог байна.

Нурууны бэхэлгээт мэс засал хийгэх шалтгаан

Нуруунд илүү хөдөлгөөн үүссэн болон нурууны хугарал, нурууны буруу хөгжил, дискний цүлхийлт зэргээс үүдэлтэй нурууны хүчтэй өвдөлттэй үед нурууны бэхэлгээт мэс заслыг бодолцох хэрэгтэй. Нуруунд илүү ноцтой гэмтэл үүсхээс сэргийлэн буруу хөгжилтэй нурууг бэхэлхийн тулд болон хөдөлгөөнтэй нурууг аюулгүй болгох үүднээс Нурууны бэхэлгээт мэс заслыг санал болгох магадлалтай.

Нанүри эмнэлгийн нурууны бэхэлгээт мэс засал

• Мэс заслын цаг богино
• Хоёр удирдах эмч зэрэг эмчилгээ хийдэг
• Эдгэлт нь хурдан байдаг
• Эмчилгээнээс үүдэлтэй сөрөг үр дүн бага байдаг
• 360 градусын нурууны бэхэлгээт мэс засал хийх боломжтой
• Өөр нуруу үе мөчний мэс засалтай хамт хийх боломжтой
• Мэс заслын маргаашнаас алхах боломжтой
• Амжилттай болсон хувь маш өндөр

Нурууны бэхэлгээт мэс засал

Мэс заслын дараа анхаарах зүйл

Мэс заслын өдөр

• Босож зогсохын өмнө багадаа 4цаг хэвтэж амрах хэрэгтэй
• 00 орхын өмнө багадаа 8цаг амрах хэрэгтэй бөгөөд 00-явахдаа хамгаалалтын бүс хэрэглэх хэрэгтэй
• Алхахын өмнө 1өдөр амрах хэрэгтэй
• Ачаалал авах хэмжээгээ бага багаар нэмэх хэрэгтэй

Эхний 7 хоног

• Ойрхон эмнэлэгт очиж 2 өдөрт нэг удаа ариутгал хийх хэрэгтэй.
• Мэс заслын оёдолноос болж хатуу байх магадлалтай
• Эмч эмнэлгийн заавраар эм уух хэрэгтэй.
• Нуруугаа эргүүлэх хөдөлгөөн хийх болон бөхийхдөө болгоомжтой байх хэрэгтэй.
• Нэг цагаас илүү удаан суухгүй байх хэрэгтэй
• Жолоо барьж болохгүй бөгөөд богино зайнд машинд сууж болно.
• Хүнд зүйл өргөж болохгүй.

14дэх хоног

• Оёдол авна
• Хөнгөн сунаглт хийж эхэлнэ. Удаан удаан дасгалын хэмжээгээ нэмнэ.
• Нуруунд өвдөлт байх юм бол хэвтэж амрах хэрэгтэй
• Суух цагийг бага багаар ихэсгэх хэрэгтэй

21-42 дахь хоног

• Оёдол авсаны дараагийн өдрөөс усанд орох боломжтой
• Оёдол авсаас 7 хонгийн дараанаас баннтай усанд орох боломжтой
• Суух цагийг бага багаар ихэсгэх хэрэгтэй
• Хэт ядарсан ажил хийж болохгүй
• Сунгалт(хэвтэж байгаад өвдөгөө цээжрүүгээ татах сунгалт) нь тустай
• Үдээс урагшаа ба хойшоо өдөрт 2 удаа 15 минутаар 30 мин алхах нь сайн болно
• Мэс заслын дараа 56 хоног хамгаалалтын бүс зүүнэ/зүүх цаг нь ялгаатай байж болно/

2개월 후

• 좀 더 힘든 일을 할 수 있지만, 반복적으로 힘든 일을 하는 것은 피해야합니다.
• 수영, 가벼운 등산이 가능합니다.

3개월 후

• 골프 등 힘겨운 운동과 일은 3개월째 유합이 제대로 되었는지 확인한 후에 가능합니다. 가능하면 운동센터에서 3개월동안 1주일에 1번 또는 2번 척추훈련을 받은 후 일과 스포츠를 하는 것이 안전합니다.
• 새로운 허리병을 예방하기 위해 지속적 운동을 실시하고 무리한 일은 가급적 하지 않는것이 좋습니다.