Нурууны пластик мэс ажилбар

Нурууны пластик мэс ажилбар

Нурууны пластик мэс засалгэж юу вэ (ясны цемэнт ашиглах Bone Cement Reinforcement)?

Нурууны пластик мэс засал нь ясны цемэнт ашиглан хугарсан нурууг бэхжүүлж өгдөг мэс засал юм. Эмч хугарсан нуруунд тарианы зүүг тусгай апрадны тусламжтой оновчтой байрлалыг олж байрлуулна. Байрлалаа шалгасны дараа зүүгээрээ дамжуулан цемэнтээ хийнэ. 15 мин дараа цемэнт хатаж бэхжих ба ингэснээр мэс засал дуусна. Өвчтөн мэс заслын дараа хамгаалалтын бүс зүүн явах боломжтой.

пластик мэс заслын онцлог

• Нурууны ясыг бэхжүүлж нэмж гэмтэхээс урьдчилан сэргийлнэ
• Хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалт хийх ба нийт цаг нь богино бөгөөд 20 мин юм.
• Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа богино бөгөөд 2 өдөр юм
• Мэс заслын дараа шууд өвдөлт багасаж байгааг мэдрэх боломжтой
• Мэс заслын сөрөг үр дагавар багатай

Даралтаас үүдэлтэй нурууны хугарал

Нуруу бэхжүүлэх цемэнт хийсэн байдал